מערכת נתוני אשראי

כחלק מהרצון לקדם תחרות בשוק האשראי בישראל, הוקמה על ידי בנק ישראל ומתוקף חוק נתוני אשראי, מערכת נתוני אשראי. המערכת אוספת נתונים לגבי התחייבויות ופירעון האשראי של כל אזרח בישראל. יש לשים לב, כי כל הנתונים המדווחים נשמרים 3 שנים במערכת נתוני האשראי של בנק ישראל.

מי מדווח למערכת נתוני אשראי?

מקורות המידע שמדווחים את הנתונים למערכת הם בעיקר גופים שעוסקים במתן אשראי, למשל: בנקים, חברות כרטיסי אשראי או נותני אשראי חוץ בנקאי (בעסקאות של מעל 250 מיליון ש"ח בשנה), וכמו כן, רשויות ציבוריות שונות: כונס הנכסים הרשמי, לשכות ההוצאה לפועל ומדור חשבונות מוגבלים שבבנק ישראל.

אם המערכת הוקמה עכשיו, ממתי דיווחו נתונים עליי?

מועד חובת הדיווח למערכת נתוני אשראי משתנה מגוף לגוף.

 • בנק ישראל, כונס הנכסים הרשמי והוצאה לפועל מדווחות למערכת נתוני אשראי מאוגוסט 2018
 • הבנקים וחברות כרטיסי האשראי מדווחות למערכת נתוני אשראי ממאי 2016
 • חברות האשראי החוץ בנקאי מדווחות למערכת נתוני אשראי מאפריל 2018

מערכת נתוני אשראי

מי שלא נמצא במאגר נתוני אשראי?

יש כמה סיבות לכך שאדם אינו נמצא בדוח:

 • לא אוספים נתוני אשראי על מי שהוא לא תושב ישראל
 • לא אוספים נתוני אשראי לגבי קטין מתחת לגיל 18
 • לא אוספים נתוני אשראי על תאגידים

אדם אשר ביקש לא להיכלל במאגר – במקרה כזה מוחקים את הנתונים שנאספו לגביו, וכן, מפסיקים קליטת נתונים להבא.

אך יש לשים לב, אם אדם ביקש לצאת מן המאגר ויש עליו מידע שלילי מהותיהוא יחזור למאגר.

מה זה מידע שלילי מהותי?

 • מתן צו כינוס
 • פתיחת הליך לפי סעיף 19 א' לפקודת פשיטת רגל
 • הכרזה על פשיטת רגל
 • תיק הוצאה לפועל, שסכום החוב בפתיחתו עולה על 5,000 שקלים חדשים או קיומם של שני תיקי הוצאה לפועל או יותר, בסכום מצטבר העולה על 4,000 שקלים חדשים, לפי תנאי ההעברה וסוג התיק, הקבועים בפרט 2 לתוספת הראשונה
 • חשבון מוגבל או מוגבל חמור בתוקף או צו עיכוב הליכים להגבלת חשבון,
 • חוב של לקוח כאשר נפתח חוב שסכומו מעל 10,000 שקלים חדשים, ונפתחו בשלו הליכים בבית משפט

מהו השימוש במערכת?

שימוש במערכת נתוני אשראי תחולל שינוי בשוק בישראל והביטוי לכך הוא:

 •  הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי.
 •  הרחבת הנגישות של כל אזרח לאשראי.
 •  צמצום ההפליה במתן אשראי והפערים הכלכליים.

שימושים אלו יכולים לעזור לך, הצרכן, לקבל תנאי אשראי נוחים יותר, היכולת להתמקח לתנאים טובים כגון, הלוואה בריבית זולה יותר, למחזר משכנתא, לבצע פירעון מוקדם וכו'.