מה מחיר הכסף ואיך זה קשור לריבית שאתם משלמים?

השנים האחרונות יחד עם תקופת הקורונה והמלחמה באוקראינה הובילו לעלייה משמעותית בשיעורי האינפלציה. ואנחנו, כאזרחים, מושפעים מהעלייה הזו באופן ישיר. בימים אלו, כחלק מההתמודדות עם האינפלציה הגבוהה בנק ישראל עתיד להעלות ריביות במטרה לבלום את עליית המחירים וירידת ערך הכסף.

מה היא בעצם הריבית ואיך זה משפיע עלינו?

הריבית מבטאת את המחיר של הכסף. כלומר, אם לוויתם כסף מהבנק או מגורם חוץ בנקאי, ההפרש בין סכום הכסף שלקחתם כהלוואה לבין הסכום שתחזירו , ישקף את גובה הריבית. כלומר, סכום הריבית הוא שיעור מסוים מגובה ההלוואה, והוא התשלום בגין קבלת ההלוואה.

גובה הריבית נקבע על פי שני סוגי משתנים- קבוע ולא קבוע. משתנה קבוע הוא משתנה התלוי בסוג הלוואה ובגובה הריביות בשוק. ומשתנה לא קבוע הוא משתנה התלוי במצב הפיננסי של לוקח הלוואה. אם אתם בעלי דירוג אשראי גבוה הבנק יראה אתכם כלקוחות בעלי סיכון נמוך ויתן לכם ריביות נמוכות יותר. במקרה כזה הריבית מייצגת את "מחיר הסיכון" שנותן ההלוואה לוקח.

אילו סוגי ריביות יש ואיך היא מחושבת?

ריבית קבועה (שיקלית)- הריבית שנותן ההלוואה קבע בהתאם למצבו של הלווה. זו ריבית שאינה צמודה למדד ונשארת קבועה לאורך כל תקופת החזר ההלוואה.

ריבית משתנה (צמודה למדד)- מדובר בריבית אותה מוסיפים לריבית השיקלית שנקבעה על ידי המלווה ומשתנה בהתאם לשינויים באינפלציה. גידול באינפלציה יוביל לעליית הריבית ולהפך. במקרה כזה, הריבית השקלית שנקבעה מראש חייבת להיות נמוכה יותר על מנת שיהיה כדאי ללווה לבחור בסוג זה של ההלוואה.  הריבית השקלית בתוספת הריבית הצמודה צריכות להתאזן מול הלוואה בריבית שקלית קבועה. במקרים בהם יש צפי לירידה באינפלציה נבחר לרוב בהלוואה בריבית צמודה.

לאחר שהכרנו את סוגי הריביות, בואו נבין איך הן מחושבות:

  1. ריבית נומינלית- הריבית המופיעה בהסכם ההלוואה. ריבית המחושבת כאחוז מסוים מהקרן (סכום ההלוואה). יכולה להיות ריבית קבועה או משתנה.
  2. ריבית דריבית (ריבית מצטברת)- בסיום כל שנה/חודש הריבית מחושבת מחדש על בסיס החוב שנותר הכולל גם את הקרן וגם את הריבית. במקרה זה, בסיום בכל תקופה גודל ההחזר יגדל. לדוגמא: אם לקחנו הלוואה בסך אלף שקלים, עם ריבית שנתית של 10% בסיום השנה הראשונה תחזירו 1.1 אלף שקלים, אבל לאחר שנתיים תחזירו 1.1 אלף שקלים בתוספת 10% מההחזר הראשון בסך 1.1 אלף- כלומר 1.21 אלף שקלים.
  3. ריבית ריאלית- ההפרש בין הריבית ששילמת לבין מצב הריבית הצמודה למדד. כלומר, אם המדד לצרכן או מדד אחר שנקבע עלה, והריבית ששילמת הייתה נמוכה יותר מאותו מדד, הריבית הראלית תהיה ההפרש בניהם.
  4. ריבית אפקטיבית- סך הריבית ששילמנו בפועל בחישוב של ריבית מצטברת.

 

עכשיו כשאתם מכירים קצת יותר, לפני שאתם לוקחים הלוואה- חשוב תמיד לבדוק מספר , לעשות סקר שוק ולהתמקח. אפשר להסיק שעליית הריבית הקרובה צפויה לייקר את ההלוואות שתיקחו, אולם היכרות ושיפור דירוג האשראי שלכם יאפשר לכם להתמקח על הריבית שתשלמו ועל תנאי ההחזר של ההלוואות שתיקחו. בקפטן קרדיט תוכלו לראות את הדירוג שלכם ולקבל כלים וטיפים לשפר אותו ולשדרג את התנאים הפיננסים שלכם.

אודות neta schenirer לכל הכתבות מאת neta schenirer