ביטוח מנהלים – אפיק חיסכון שכדאי לקחת בחשבון

ביטוח מנהלים הוא אחד החסכונות המוכרים בשוק. הקפטן ממליץ תמיד לחסוך, ככל האפשר, וביטוח מנהלים המיועד גם לשכירים ועצמאיים הוא אחד האפיקים הכדאיים הנמצאים בשוק

על אף שהוא נקרא 'ביטוח מנהלים', האפיק הפנסיוני שנדבר עליו היום מיועד גם לשכירים ועצמאיים שמעוניינים להשתמש באפיק חיסכון פנסיוני המיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיעם לגיל פרישה. מדובר למעשה על חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח הכולל ביטוח חיים עם אופציה להוסיף אלמנטים נוספים, כמו למשל ביטוח אובדן כושר עבודה. בביטוח מנהלים חברת הביטוח היא זו שנושאת בסיכון הביטוחי הקיים בפוליסה. כלומר, המבוטח משלם לחברת הביטוח פרמיה חודשית בעבור הכיסויים הביטוחיים, וחברת הביטוח תשלם במקרה מות המבוטח את סכום הביטוח למוטבים שקבע המבוטח בפוליסה, או תשלם במקרה של אובדן כושר עבודה קצבה חודשית למבוטח כחלופה להכנסתו מעבודה – כל עוד הפוליסה מגדירה זאת.

איך חוסכים בביטוח מנהלים?

כאשר החוסך הוא שכיר הרי שהתשלום הפנסיוני מתחלק בינו לבין המעסיק. העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים כאשר הדבר מוגבל בתקרת שכר. חלקו של המעסיק אמור לכלול תשלום עבור רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד. המעסיק צריך לרכוש ביטוח זה במסגרת ביטוח המנהלים אף אם כתוצאה מכך ייאלץ להגדיל את חלקו בהפרשות אל מעבר ל-6.5%, אולם בכל מקרה סך כל העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפרשות המעסיק לדמי תגמולים, לא יעלה על 7.5% מהשכר.

חוסך עצמאי רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

נכון לסוף שנת 2021 יוכל החוסך לקבל את הכספים שהופקדו כקצבה בלבד. מי שזכאי לקצבה הגבוהה מ-4,498 ש"ח (נכון ל-2021), יוכל בכל זאת למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי. בנוסף, כאשר החוסך מגיע לגיל פרישה, הוא יכול לבחור מסלול קצבה מבין אלה הקיימים בפוליסה, ולקבל הבטחת מינימום של תשלומי פנסיה שישולמו למוטבים גם במקרה שילך לעולמו במהלך תקופת ההבטחה.

גובה התשלום שנקבע לאחר הפרישה יקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים עד גיל הפרישה וחלוקתו במקדם ההמרה הקיים בפוליסה. משך ורציפות החיסכון, שיעור התשואה, וגובה דמי הניהול, הם כמה מאלמנטים המרכזיים שיקבעו כמה כסף תצליחו לחסוך במסגרת אפיק ביטוח המנהלים.

כידוע, הקפטן מעודד אתכם תמיד לחסוך כשיש לכם הזדמנות ואין ספק שביטוח מנהלים היא אחד מהאפיקים שהכי יכולים להשתלם ולהעניק רווחה כלכלית מסוימת לאחר הפרישה לגמלאות, והוא גם רלוונטי לרבים מכם. הקפטן ממליץ לכם לקרוא את האותיות הקטנות ולהבין לפני חתימה על כניסה לאחד ממסלולי ביטוח מנהלים מה הם מסלולי הביטוח האפשריים, מה הביטוח מכסה, מה הוא מקדם ההמרה וכיצד הוא משפיע על הסכום החודשי שנקבל.